Nedsivningsanlæg | Rensning af spildevand

De seneste år har kommunerne påbudt flere og flere husejere, at husstandens spilde-vand renses, inden det udledes i naturen. Mange huse og ejendomme er ikke tilsluttet det kommunale kloaknet, og derfor skal boligejere finde en passende løsning.

NEW-LINE minirenseanlæg er beregnet til rensning af husholdningsspildevand

Et minirenseanlæg kan benyttes af en eller flere husstande, alt afhængig af anlæggets størrelse. Anlæg i størrelsen fra 5 PE til 30 PE betegnes som minirenseanlæg. Minirenseanlæg benyttes oftest til private husholdninger, landejendomme, restauranter og mindre erhvervsejendomme.

 

Vore minirenseanlæg produceres så miljøbevidst som muligt, og vort 5 PE anlæg støbes i det det miljøvenlige materiale Polyethylen.

 

Samtlige minirenseanlæg bliver produceret i Danmark, og vi tilbyder en sikker og stabil serviceaftale, der stemmer overens med lovgivningen omkring minirenseanlæg. 

 

Hvordan fungerer et NEW-LINE minirenseanlæg:

Spildevandet ledes fra ejendommens afløb til bundfældningstanken, hvor bundfældning af de groveste partikler fra spildevandet finder sted. Samtidig sker der en omdannelse af det organiske materiale, så det er mere tilgængeligt for minirenseanlæggets biologi.
 

Herefter ledes spildevandet til renseanlæggets indløb i pumpebrønden, hvor en dykpumpe pumper vandet op i biozonen. Dykpumpen er forsynet med en flydekontakt, som starter og stopper pumpen afhængigt af vandstanden i pumpebrønden.

 

I biozonen renses spildevandet ved hjælp af fastsiddende bakterier. Biozonen beluftes fra undersiden med diffusorer, som sikrer at luften fordeles jævnt i hele biozonen.

 

Fra bunden af biozonen ledes vandet til efterklaringstanken. Her bundfældes det resterende slam, som er blevet dannet i biozonen. Vandet bevæger sig fra bunden af efterklaringstanken op til udløbsrøret, som er placeret langs tankens ydervæg, ca. 10 cm under vandspejlet. Herefter løber vandet ud af anlægget og til recipient (vandløb, sø, markdræn, e.l.)

 

Slammet, som er bundfældet i efterklaringstanken, pumpes ved hjælp af en luftdrevet pumpe (mammutpumpe) ud af efterklaringen og ledes til indløbet af bundfældningstanken.