top of page

ROTTESIKRING

Rottesikring af din kloak

KMJ-Rottesikring
Rottesikringen monteres vandret i samlebrønden, hvor en rustefri spændkile presses ind i røret. Rottesikringens dobbelte klapsystem forhindrer rotterne i at komme ind i huset fra det offentlige kloaknet. Den bageste klap låser for gennemgang, når den forreste løftes, så rotter der allerede er i systemet kan komme ud - men ikke retur.
 

Rørvig I Hestehave VVS & Kloak monterer hurtigt og billigt en rottesikring i dit kloaksystem.

bottom of page